o projektu Junior Squash Talent

Celorepublikový projekt  PRO DĚTI  A  MLÁDEŽ VE  SQUASHI

 

Squash  pro talentované děti a mládež

Slovo úvodem

Hlavním cílem tohoto projektu je přiblížit SQUASH jako atraktivní, moderní a dynamický sport dětem a mládeži a vyplnit jejich volný čas. Squash je v obecném povědomí vnímán jako malý sport a navíc bohužel v tomto sportovním odvětví existuje absolutní koncentrace squashových zařízení v soukromých rukou nebo komerčních strukturách. V době největšího boomu squashe v České republice převládal proto u většiny majitelů resp. provozovatelů squashových center pouze komerční pohled. Jen několik málo center resp. majitelů center se hned od začátku snažili pracovat s mládeží a vychovat si přinejmenším svoji budoucí mladou squashovou klientelu. Bohužel i squashová asociace v té době podporovala více ten výkonnostní  juniorský squash než ten squash „zájmový“.

 

Již dříve (2003) tady vznikl celorepublikový projekt „Squash pro děti – Squash školám“, který měl za cíl popularizovat squash mezi naší mládeží. Život tohoto projektu byl krátký, jepičí. Možná díky nepochopení myšlenky nebo spíše neochotě poskytnout několik hodin squashových kurtů zdarma žákům základních škol, byl projekt po pěti ročnících ukončen.

 

V roce 2009 se narodil nový projekt Tomáše Urbana (SquashPoint) – Pražská Juniorská Tour pro děti od 10-16 let. Hlavní myšlenkou projektu bylo nabídnout začínajícím dětem soutěž, kde by mohly porovnat své začátečnické dovednosti, podchytit jejich zájem o squash a přivést tak do řad registrovaných hráčů nové talenty, kteří by pod vedením trenérů mohli pokračovat v úspěších našich juniorů. Tento projekt pro začínající mladé squashisty s malým odmlčením a opětovném nastartování běží dodnes. Projekt Pražská Juniorská Tour je bohužel živoucí pouze v Praze.

Předkládaný projekt Junior Squash Talent upravuje a sjednocuje pravidla pro pořádání turnajů pro talentované mladé hráče squashe. Nastavuje jednotný celorepublikový systém pro zapojení se squashových center do projektu JST. Současně nastavuje příhodnější podmínky pro přechod talentovaných juniorských hráčů do výkonnostního sportu.

Projekt JST vám nechce nic nařizovat ani vnucovat, má snahu Vám dát návod a dobrou radu, záleží na Vás, jak se rozhodnete, zda se do tohoto projektu zapojíte, či nikoliv.

Základní podmínkou pro progresivní vývoj a rozvoj squashe u nás je právě a hlavně v zájmu majitelů squashových center, v rozvoji sportovní úrovně hráčů v jejich klubech, v široké členské juniorské základně a také podpory ze strany České asociace squashe.

Proto si autoři projektu Junior Squash Talent  vzali za cíl:

Ø  projektem JST probudit zájem o squash u dětí, ale i u rodičů a majitelů center

Ø  soustavné vyhledávání a případná podpora talentovaných squashistů

Ø  navázat na skvělé myšlenky předchozích projektů a rozšířit projekt celorepublikově

Ø  vyvarovat se dětských nemocí předchozích projektů

Ø  začínajícím hráčům nabídnout squashovou soutěž odpovídající jejich hráčské úrovni

Ø  projektem připravovat talentované hráče k přechodu do výkonnostního squashe

Ø  metodicky pomoci provozovatelům a trenérům v práci s mladými squashisty

Ø  do budoucna ve spolupráci s ČASQ zajistit i částečnou finanční podporu projektu

 

PROČ SQUASH ?

Většinu z nás, kteří se nějakou dobu již v prostředí squashe pohybujeme, nás níže uvedené informace nepřekvapí. Tento materiál se může ale dostat i do rukou nového začínajícího provozovatele squashového centra, a ten by mohl souhrn základních squashových informací přivítat. A navíc, opakování matka moudrosti.

·                     Squash je dnes považován za jeden z nastupujících „moderních“ sportů, bohužel lobistické vazby jiných sportů opět nedovolily zařadit squash do olympijských sportů.

·                     Squash je sportem všestranným, který rozvíjí pohybovou obratnost, vytrvalost, hbitost a taktické uvažování. Squash má v sobě nespočet pozitivních vlastností řady sportů a řadí se k nejrychlejším na světě. Squash je založen zejména na atletice, obratnosti a dovednosti.

·                     Hraje ho více než 15 miliónů lidí na světě, v 153 zemích je postaveno více jak 50 000 kurtů. Squash to je vhodná nabídka pro volný čas dětí a mládeže.

·                     Squash je jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů na světě, hrají ho dívky i chlapci.

·                     1864 byly v Harrow postaveny první čtyři kurty a squash byl oficiálně založen jako nový sport.

·                     Squash se poprvé hrál v roce 1820.

·                     31.5.1911 spuštění legendárního Titanicu na vodu. Novinkou Titanicu byl objekt  „Raketové hřiště“, nebo také "krátká raketa", který dnes známe pod jménem "squashový kurt“.

·                     1920 se koná první profesionální Squash šampionát v Anglii, vítěz C.R. Read.

·                     Díky skleněným kurtům jej mohou sledovat tisíce diváků, squash je šířen televizí, rozhlasem i tiskem.

·                     První squashový kurt v České republice byl postaven 14. června 1988 v Praze hotel Forum.

·                     23.11. 1992 byla založena Česká asociace squashe.

            Vrcholný hráč musí mít:

Ø    rychlost sprintera

Ø    vytrvalost maratónce

Ø    hbitost gymnasty

Ø    koordinaci šermíře

Ø    taktické uvažování šachisty

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Za tímto projektem stojí občanské sdružení 3cycles, které je následovníkem přejmenovaného občanského sdružení ASARC – Asociace Squashových a Ricochetových Center. Posláním ASARCu je sdružování majitelů squashových a ricochetových center, podporování rekreačních hráčů squashe a ricochetu a propagování těchto sportů pro každého. ASARC byl také vyhlašovatel a nositelem již zmiňovaného projektu „Squash proti drogám a kriminalitě“ resp. „Squash pro děti – Squash školám“. Rozšířením svých aktivit i k handicapovaným cyklistům bylo občanské sdružení přejmenováno na 3cycles o.s.

Sport vhodně spojený se školou, je základ práce s mládeží. Hlavním impulsem  pro nastartování projektu JST jsou již dřívější zkušenosti s podobnými akcemi, ale hlavně upadající zájem mladé generace o sportování a pohyb obecně, což nejvíce pociťují provozovatelé squashových center, ale také se to odráží v juniorské squashové základně.

Současná doba nabízí dětem mnoho moderních alternativ na trávení volného času, a tak se chuť trávit tyto chvíle aktivně u dětí pomalu vytrácí. Tento projekt se snaží o nápravu tohoto nelichotivého faktu.

Projekt JST vychází se základní myšlenky projektu Pražské Juniorské Tour. Hlavním posláním projektu je soustavné vyhledávání a podpora talentovaných začínajících squashistů a pomoci jim při přechodu do výkonnostního squashe.

Současně by měl projekt být i návodem pro provozovatele squash center a squashové trenéry jak se úspěšně zapojit do celorepublikového projektu Junior Squash Talent.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode