Pravidla JST

 

DOPORUČENÁ PRAVIDLA JUNIOR SQUASH TOUR

JUNIOR SQUASH TOUR (dále jen JST) je soutěž jednotlivců, kterou hrají junioři, s trvalým pobytem na území ČR.

 1. JST je soutěž jednotlivců v kategoriích hráčů 9, 11, 13, 15 let, přičemž věk dítěte resp. kategorie je v souladu s STP ČASQ.
 2. Turnaje se můžou účastnit pouze hráči dle tabulky( viz. Tabulka nasazení)
 3. Hráči získávají body  (viz. Bodovací tabulka JST). Po každém turnaji je sestaven aktuální žebříček.
 4. V případě společné kategorie jsou body přiřazeny samostatně pro každou kategorii samostatně bez ohledu na průběh zápasů.
 5. Startovné na turnaji je stanoveno na maximální částkou, tj.  250,- Kč/turnaj.
 6. Hráči se na turnaj přihlašují předem a to telefonicky, osobně, popřípadě mailem dle propozic turnaje.
 7. Maximální počet hráčů na jednom turnaji je 16 v jedné věkové kategorii, dle pořadí přihlášení.
 8. Pokud se přihlášený hráč nedostaví na turnaj, je povinen uhradit stanovené startovné, pokud tak neučiní, může být ze soutěže vyřazen. 
 9. Na turnaji jsou nasazeni první 4 hráči dle aktuálního žebříčku JST, ostatní hráči jsou do pavouka nalosovány pořadatelem turnaje.
 10. Pořadatel garantuje každému hráči odehrání nejméně tří zápasů.
 11. Pořadatel rozhoduje o systému hry ve smyslu hracího plánu - pavouk, skupiny nebo kombinace pavouk a skupiny.
 12. Zápasy rozhodují určení hráči, a jsou povinni respektovat všechna rozhodnutí ředitele turnaje.
 13. Utkání se hrají na 3 vítězné sady. Počítá se do 11 (beze ztrát) dle pravidel ČASQ.  
 14. V případě hracího systému každý s každým (tabulka) se konečné pořadí určuje podle následujícího klíče: větší počet bodů -  rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety – rozdíl mezi vyhranými a prohranými míčky.
 15. Ve věkové kategorii do 11 let se hraje s míčkem 1x bílá tečka, v ostatních věkových kategoriích se hraje s míčkem 2x žlutá tečka.
 16. Hráči musí při zápasech používat ochranné brýle.
 17. Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Organizátor turnaje JST nepřebírá odpovědnost za ublížení na zdraví.

Doplnění pravidel - bodovací systém

Pro umístění na celkovém žebříčku proto bude rozhodovat pouze umístění v jednotlivém turnaji resp. body přiřazené danému umístění. Pro spravedlivější stanovení hráčské kvality bude použito pravidlo krácení bodů v případě malého počtu hráčů v turnaji. V případě účasti v turnaji do 4 hráčů v jednotlivé kategorii, bude bodová hodnota za 1 – 4 místo krácena o 50%.

                                    Kategorie A              Kategorie B               Kategorie C (JST)
chlapci do 9 let                                                                                          1 - >
chlapci do 11-ti let             1 - >                            3 - >                              5 - >
chlapci do 13-ti let             1 - >                            7 - >                             13 - >
chlapci do 15-ti let             1 - >                            7 - >                             13 - >
 
dívky do 9 let                                                                                            1 - >
dívky do 11-ti let                1 - >                            3 - >                             4 - >
dívky do 13-ti let                1 - >                            4 - >                             7 - >
dívky do 15-ti let                1 - >                            4 - >                             7 - >

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode